Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Het Nieuwe Leven Lab / The New Life Lab

17 November 2019 @ 14:00 - 18:00

Please see English below.

Het Nieuwe Leven Lab

Het Nieuwe Leven Lab is een middag vol activiteiten om je te helpen oude spullen nieuw leven in te blazen! Bezoek onze workshops om oude spullen die je niet meer draagt of gebruikt te upcyclen, te ruilen of te doneren.

Alles wat je bezit eist een tol van de natuur – wanneer het geproduceerd wordt, en nogmaals wanneer je het weggooit. Waarom zou je afval maken als je een nieuw leven voor je objecten kunt creëren?

Dit evenement is onderdeel van het Green Living Lab Paradijs Aarde programma in de Tolhuistuin in Amsterdam. Paradijs Aarde wil het paradijs in de natuur om ons heen verkennen. Het paradijs is niet altijd ergens ver weg – het is ook hier, in de stad waar we wonen. En het is onze verantwoordelijkheid om het te waarderen en te beschermen.

ACTIVITEITEN: 14.00 – 18.00

Toegang gratis. Thee & veganistische hapjes zijn de hele middag beschikbaar.

14.00 – 18.00: Kleren, boeken, speelgoed & planten ruil
Breng tot 7 kledingstukken, boeken, planten of speelgoed waar je niet langer van houdt en ruil ze in voor andere items die je wel leuk vindt!

Alle spullen die overblijven na het evenement worden geschonken aan Leger des Heils in Amsterdam Noord.

Laat ons vooraf per mail weten wat je wilt ruilen of doneren: recycle@greenlivinglab.org

15.30 – 16.30: Sluit je aan bij het Breibankje!

Verbinden door middel van breien! Sluit je aan bij het BreiBankje -collectief voor een groepsbrei-sessie rond het vuur in de tuin en ontmoet nieuwe vrienden terwijl je handige breitechnische tips leert!

WORKSHOPS: 14.30 – 17.30 

Workshops zijn gratis met beperkte plekken. Plekken moeten van tevoren gereserveerd worden per e-mail: workshop@greenlivinglab.org

14.30 – 16.00: Upcycle je Spijkerbroek, met Annelies Buijs van Atelier Per Abuijs

Wist je dat je 16.000 liter water bespaart als je 3x langer met je spijkerbroek doet? Dat staat gelijk aan een JAAR lang douchen. Goed moment dus om jouw vergeten/versleten spijkerbroek uit de kast te pakken en een tweede leven te geven! Tijdens deze workshop upcycle je je broek onder begeleiding van Annelies Buijs, oprichter van Atelier Per Abuijs.
Je gaat naar huis met een item dat je weer met liefde draagt. Neem een oude spijkerbroek mee! Je leert ze te upcyclen, zodat je ze graag opnieuw (en opnieuw) draagt!
* Herinner om je oude spijkerbroek me te nemen!  Workshop in Nederlands met Engelse vertaling.

16.00 – 17.30: Upcycle je Textiel & Maak een Macrame Plant Hanger met Carola Cantini van de Textile hunters 

Carola Cantini is een ontwerper uit Buenos Aires die werkt aan duurzame ontwerpprojecten die experimenteren met textiel productieprocessen, handmatige bouwtechnieken en technologieën om afgedankte materialen om te zetten in geüpcyclede goederen. Carola zal demonstreren hoe het mogelijk is om van oud textiel nieuwe stoffen te maken, en ze zal ons de macrame techniek voor het weven van stoffen leren die gebruikt kan worden om plantenhangers, tassen, hangmatten, kabelbeschermers en meer te maken. Neem een oud t-shirt, shirt, jurk, slaaplaken of tafelkleed mee en leer hoe je er een mooie nieuwe macrame plantenhanger van kunt maken om je huis op te fleuren.

Workshop in Engels met Nederlandse vertaling.

14.30 – 15.30: Kinderworkshop: Herfst – het nieuwe levensontwerp van de natuur! Met juf Dieuwertje, Schooltuinen & Natuureducatie, Gemeente Amsterdam. 
Waar komen al die paddenstoelen in de herfst vandaan? En waar zijn alle herfstbladeren toch in de lente? In de natuur wordt alles weer netjes opgeruimd zonder dat ze hulp nodig hebben van de mens. Hoe dit gebeurt kun je komen ontdekken tijdens de workshop ‘herfst’. In deze workshop neemt Juf Dieuwertje ons mee op een reis door onze voedselkringloop en het slimme ontwerp van de natuur om nieuwe leven te maken van de oude. Kinderen zullen een kijkje nemen aan diverse paddenstoelen, wormen en andere betoverende bodemdiertjes en natekenen. Toegang is gratis en is geschikt voor kinderen met volwassen begeleiding.
Workshop in Nederlands & Engels.
Advies: De workshop zal plaatsvinden in de tuin, dus zorg ervoor dat kinderen warme kleren dragen.

***********************************************

The New Life Lab

The New Life Lab is an afternoon of activities designed to help you to give new life to the old! Visit our workshops to learn to upcycle old items you no longer wear or use, swap them or donate them.

Everything you own takes a toll on nature – once when it’s produced, and again when you throw it away. Why create trash when you can create a new life for your objects?

This event is part of the Green Living Lab’s Paradise Earth Program at the Tolhuistuin in Amsterdam. Paradise Earth seeks to explore the paradise to be found in the nature around us. Paradise isn’t always somewhere out there – it’s also right here, in the city we live in. And it’s our responsibility to value it and to protect it.

ACTIVITIES: 14.00 – 18.00

Entrance is free. Tea & vegan snacks available throughout the afternoon.

14.00 – 18.00: Clothes, books, toys & plants exchange.

Bring up to 7 pieces of clothing, books, plants or toys you no longer love and swap them for ones you love! All items remaining after the event will be donated to Leger des Heils in Amsterdam Noord. Please let us know in advance by mail what you’d like to swap or donate: recycle@greenlivinglab.org

15.30 – 16.30: Join the Knitting Bench!

Join the Breibankje collectief for a group knitting session around the fire in the garden, and enjoy meeting new friends while learning some nifty knitting tips!

WORKSHOPS: 14.30 – 17.30 

Workshops are free, with limited places. All places to be booked in advance by mail: workshop@greenlivinglab.org

14.30 – 16.00: Upcycle your Jeans, with Annelies Buijs of Atelier Per Abuijs 

Did you know that wearing jeans for 3 times as long as usual can save 16,000 litres of water?  That’s the equivalent of showering for a whole year! A good moment then to get your forgotten or worn out jeans out of the closet and to give them a new life! During this workshop you’ll learn how to upcycle your jeans from Annelies Buijs, founder of Atelier Per Abuijs, and you’ll go home with an item you will love to wear.

* Remember to bring an old pair of jeans along.

Workshop in Dutch with English translation.

16.00 – 17.30: Upcycle Textiles & Make a Macrame Plant Hanger, with Carola Cantini of the Textile Hunters 
Carola Cantini is a designer from Buenos Aires working on sustainable design projects which experiment with textile production processes, manual construction techniques and technologies to transform discarded materials into upcycled goods. Carola will demonstrate how it is possible to turn old textiles into new cloth, and she will teach us the macrame technique for weaving cloth that can be used to make plant hangers, bags, hammocks, cable protectors and more! All participants will make a stylish macrame plant hanger during the workshop to take home. * Bring along an old t-shirt, shirt, dress or tablecloth, and turn them into a fancy new plant hanger to brighten up your home!
Workshop in English with Dutch translation available.

14.30 – 15.30: Kids Workshop: ‘Autumn – Nature’s Design for New Life! With Miss Dieuwertje, School Gardens & Nature Education, Gemeente Amsterdam.

Where do all the mushrooms come from in autumn? And where are the autumn leaves in spring? Nature can gather all up and takes care of it without help from us. Find out how this is possible during our Autumn workshop! Miss Dieuwertje will take us on a journey through nature’s food cycle and tell us about nature’s clever design to make new life from the old. Children will examine diverse mushrooms, worms and other fascinating soil creatures, and then draw them. Entrance is free and is suitable for children accompanied by an adult. Workshop in English & Dutch.

Advice: The workshop will take place in the garden, so please make ensure children are wearing warm clothes.